Customer application form

 • Bedrijfsgegevens

 • Factuuradres (verplicht)

 • Bezorgadres

  Invullen indien anders dan Factuuradres
 • Gegevens contactpersoon administratie

 • Benodigde documenten

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Max. file size: 15 MB.
  • Declaratie

   We zullen een zoekopdracht uitvoeren met een kredietreferentiebureau, die zoekopdrachten bijhoudt en informatie mogelijk deelt met bedrijven. We kunnen ook navraag doen bij de hoofddirecteuren van een kredietreferentiebureau. We zullen informatie met betrekking tot uw kredietprestaties controleren en registreren en dergelijke records zullen beschikbaar worden gesteld aan andere organisaties om aanvragers te beoordelen op hun kredietwaardigheid.
   Ik verklaar hierbij dat de verstrekte informatie volledig en juist is. De Algemene voorwaarden zijn gelezen en goedgekeurd. Alle relevante bijlagen zoals gevraagd zijn aan dit formulier toegevoegd. Ik begrijp dat Flex IT Rent regelmatig controles uitvoert om ervoor te zorgen dat de kredietwaardigheid wordt gehandhaafd.