Customer Application Form - Dutch

"*" indicates required fields

Bedrijfsgegevens
Factuuradres *
Kamer van Koophandel uittreksel *
Upload file
BTW Certificaat (indien van toepassing)
Upload file
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 15 MB.
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 15 MB.

Ik verklaar dat ik [Voornaam/Achternaam/Functietitel/Bedrijfsnaam] gemachtigd ben het volgende te verklaren en ermee in te stemmen:*

Hierbij verklaar ik dat alle bovenstaande verstrekte informatie volledig en correct is:*
Declaration
I hereby declare that Flex IT Rent, has informed the mentioned above-named legal representative in a timely manner*
Privacy conditions
I hereby declare that Flex IT Rent, the above-named legal representative have been informed in timely manner of the Flex IT Rent privacy conditions and Flex IT Rent has provided these privacy conditions.*
I understand that FLEX IT RENT B.V. carries out regular checks to ensure that the creditworthiness can be maintained.*