Duurzaam huren – Draag bij aan een circulaire economie

Customer application form

  • Bedrijfsgegevens

  • Factuuradres (verplicht)

  • Bezorgadres

    Invullen indien anders dan Factuuradres
  • Gegevens contactpersoon administratie

  • Declaratie

    Ik verklaar hierbij dat de verstrekte informatie volledig en juist is. De Algemene voorwaarden zijn gelezen en goedgekeurd. Alle relevante bijlagen zoals gevraagd zijn aan dit formulier toegevoegd. Ik begrijp dat Flex IT Rent regelmatig controles uitvoert om ervoor te zorgen dat de kredietwaardigheid wordt gehandhaafd.