Flex IT Rent B.V. Privacy- en cookieverklaring

Flex IT Rent B.V., gevestigd te Zaalbergweg 9, [2314 XS Leiden], Nederland, (hierna: “Flex IT Rent B.V.”, “wij” of “ons” ) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www. flexitrent.com (hierna: “Website”). In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatste gewijzigd op 23 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  1. Om de Website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt(eventueel door middel van het aanmaken van een account bij Flexitrent.com).
  2. Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
  3. Om, indien u reageert op onze oproep, advertentie of acties.
  4. Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw offerte aanvraag  af te kunnen handelen. Ook kan het zijn dat we deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze Website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (o.a. voor het afhandelen van de door u gestelde vraag). Behalve voor uw e-mailadres, kunt u daarbij zelf bepalen welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw vraag  af te kunnen handelen of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

Cookies

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze Website.

Functionele cookies

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt zoals het doormeten van applicaties en gebruik hiervan:

 

Naam Geplaatst door Omschrijving
lastSearchCatUpdated, shift flexitrent.com Onthoudt voorkeuren voor tonen van zoekresultaten
ref, network flexitrent.com Verificatie cookie voor affiliate netwerken
    utma* Google Analytics (Google Inc.) De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-ex- ploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot web- site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Goo- gle zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
    atuvc Addthis.com Hiermee wordt het gebruik van de AddThis sharing connector geme- ten.
URLReferrer Microsoft.com Verificatie herkomst van Microsoft Partner Syndication network

 

Targeting cookies

Hieronder vindt u een lijst targeting cookies die geplaatst kunnen worden via onze website en die gebruikt worden voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Adwords en affiliates alsmede het tonen van gepersonaliseerde banners:

 

Naam Geplaatst door Omschrijving
    utmc*, utmp*, glcid Google Adwords (Google Inc) Anoniem bijbouden van advertenties en transacties via Google Ad- words.
ysm_* Yahoo.com Anoniem bijbouden van advertenties en transacties via Yahoo.
TT2_campaignID Tradetracker.com Targeting cookie van affiliate network Tradetracker.com
ds1 Daisycon.com Targeting cookie van affiliate network Daisycon.com
TD_* Tradedoubler.com Targeting cookies van advertentie en affiliate network Tradedoubler. com
    sonar Doubleclick.com Targeting cookies van advertentie en affiliate network Doubleclick. com
_drt_ Doubleclick.com Affiliate pixel voor Google DoubleClick
uid, udi, udc, uic, tst, dis, tag, evt Criteo.com Gepersonaliseerde suggesties en aanbiedingen voor dynamische banners.
serving-sys.com Mediamind Anoniem volgen van een gebruiker om relevantie advertenties te tonen.
s_cc , s_sq Omniture Anoniem bijhouden van webshop transacties van HP producten
Lead Forensics Leadforensics.com Software die de identiteit van anoniem websiteverkeer onthult en omzet in bruikbare leads (alleen business to business verkeer).

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Social Media

Op de Website zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, en via Whatsapp. Deze knoppen kunnen gebruikt worden door een code die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device van de websitebezoeker.

Inzage en wijziging

Voor inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met:

Flex IT Rent B.V.

Email: info@flexitrent.com

Postadres: Zaalbergweg 9, 2314 XS Leiden

Telefoonnr.:0202259815
Internet adres: https://www.flexitrent.nl/nl/

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.